Adam Gottlob Oehlenschläger an Christiane Oehlenschläger
Dresden, Sonntag, 17. August 1817

Show markers in text

Absolute Chronology

Preceding

Following


[…] Den første jeg her igien giorde Bekiændtskab med ved Middagsbordet im goldnen Engel var Capelmester Carl Maria von Weber*, som erindrede mig fra Stuttgart af, 1809*. Det er en veltalende, vittig og venglig Mand. Han bragte mig op i Hofraad Böttigers Forelæsning over Alderdommens Kunst*. Den gamle raske Böttiger tog kiærlig imod mig, omfavnede og kyssede mig tre Gange midt i Læsesalen, for alle Tilhørernes Aasyn, hvorved jeg blev en Smule undseelig; derpaa bad han mig sidde ned og begyndte. Jeg hørte en Forelæsning af ham, over de forskiællige Maader som Grækerne havde arbeidet Plastik paa: I Malm, brændt Leer, Marmor, og endelig, hvad man holdt for det Vigtigste op Skiønneste: i en Forbindelse al alle haarde Stoffer, som (fordi Guld og Elfenbeen var det vigitgste) kaldtes Chryselefantine. Han lodt Billedet af en Minerva gaae omkring, [...]

Editorial

Summary

Bericht über den Dresden-Besuch; seine erste Bekanntschaft dort war Kapellmeister von Weber, der sich seiner aus Stuttgart von 1809 (recte 1808) erinnerte, ein redegewandter, witziger und liebenswürdiger Mann, der ihn in Böttigers Vorlesung über die Kunst des Altertums begleitete, von welchem er herzlich begrüßt wurde, der Vortrag galt der griechischen Plastik und den dafür verwendeten Werkstoffen (Metall, Ton, Marmor sowie Komposit-Materialien, genannt Chryselephantine)

Incipit

Sex Dage, have vi allerede tilbragt i det skiønne Dresden

Tradition

 • Text Source: Breve fra og til Adam Oehlenschläger. November 1809 – Oktober 1829, Bd. 2, hg. von Daniel Preisz und Torben Nielsen, Kopenhagen 1953, S. 294–307 (Nr. 593)

  Commentary

  • “… Capelmester Carl Maria von Weber”Vgl. Webers Tagebuchnotizen vom 12. August 1817.
  • “… mig fra Stuttgart af, 1809”Oehlenschläger hatte Stuttgart im August 1808 besucht.
  • “… Böttigers Forelæsning over Alderdommens Kunst”Vgl. Webers Tagebuchnotizen vom 13. August 1817. Zu den Anfang Juni erneut begonnenen Vorlesungen Böttigers in den Antikensälen über die Art der Kunstbetrachtung (l’arte di vedere) vgl. auch den Bericht vom 13. August im Morgenblatt für gebildete Stände, Jg. 11, Nr. 212 (4. September 1817), S. 848.

   XML

   If you've spotted some error or inaccurateness please do not hesitate to inform us via bugs [@] weber-gesamtausgabe.de.